سفارش تبلیغ
صبا

Related image


اصل پذیزش

آنچه در هیچ مدرسه ای یادمان ندادندیادمان ندادند

1- آدم ها را بپدیریم

 ما می توانیم راهنماییشان کنیم

می توانیم پیشنهاد دهیم

اما نمی توانیم آنها را به زور باب میل خودمان بکنیم


اگر می توانیم بپذیرمشات

اگر نه فاصله ای که برایمان قابل تحملشان کند را ایجاد کنیم

و آرام باشیم

 


2- شرایط را بپذیریم

گاهی اراده ما در خلاف جهت اراده الهیست

بپذیریم خیرخواهی مهربانی را که اراده اش مافوق اراده هاست

او آینده بهتر و ابدیت زیباتری را برایمان ترسیم می کند

او ما را بهتر می شناسد.


تلاش کنیم...

دعا کنیم...

اما نهایتا بپدیریم.3-هم اکنون خویش را بپذیریم

گاهی هرچه تقلا کنی و هر راهی را روی به یک مقصد میرسی

گاهی خداوند ما را در حالتی خاص می پسندد

پس اگر بعد از هر دعا و همه تلاش هایمان زندگی متفاوت از برنامه ریزی ما شد

بپذیریم

 


4- خطاها و شکست هایمان را بپذیریم

همه اشتباه می کنند

همه شکست را تجربه می کنند

همه چوب خطاهایشان را می خورند

چقدر خودمان را تنبیه کنیم راضی می شویم؟؟؟

تنها بپذیریم که اشتباه کرده ایم، پند گیریم. ببخشیم. و تصمیم بر جبران گیریم.

بپدیریم.

تنها بپذیریم.


Image result for ?آرامش?‎


آتچه در هیچ مدرسه ای یادمان ندادند

اصل پذیرش


شکست هایمان را بپذیریم

خواه فردی

خواه اجتماعی


آنچه ملت ما را بیچاره کرده و از همه دنیا عقب انداخته

یادنگرفتن اصل پذیرش است

ما خطاهایمان را نمی پذیریم و فقط به پدرانمان افتخار می کنیم!

ما تمدنی کهن داریم

ما زمانی جهان را فتح کردیم

ما پیشینه ای چنین داریم

ما بهترین ها را داشته ایم

اما حالا کجای دنیاییم؟؟؟


نمی پذیریم شکست خورده ایم

نمی پذیریم درست پیش نرفته ایم

نمی پذیریم درست پیش+رفت نکرده ایم

و اگر کسی گوشزد کند

خشمگین می شویم


و این بزرگ ترین درد متمدن ترین جاماندگان تاریخ است

ما متمدن ترین جاماندگان تاریخ تمدنیم

و کاش بپذیریم.


زمانی که بپذیریم

کمر همت بسته و بلند خواهیم شد و تلاش خواهیم کرد.

و خواهیم ساخت.

همه چیز را بهتر از همه تمدن ها خواهیم ساخت.

آنها گوشه ای از علم ما و اسلام ما را دزدیدند و چنین شدند.

ما قطعا متمدن ترین خواهیم بود

اگر بپذیریم که راه در درست پیش نرفتیم.

و بپذیریم همه خطاهایمان را.

و بپذیریم باید از نو شروع کرد و درست شروع کرد

و درست و با تلاش و قوی پیش رفت.

تنها اگر بپذیریم.


اما چه زمانی با اصل پذیرش یک صدا می شویم...؟؟؟


به امید هدایت الهی برای همه بشریت

آمین

Image result for ?آرامش?‎


#ایران #اصل #پذیرش #تمدن #جاماندگان #تاریخ #پیشرفت #تمدن #خدا  #صاحب الزمان #فرج #منجی #عشق #آسمان #آرامش


تاریخ : جمعه 95/10/24 | 7:55 صبح | نویسنده : سیده زهرا رحمانی / Zahra Shia | نظرات ()گاهی فقط باید بپذیریم

بپذیریم شرایط را... با همه سختی هایش


بپذیریم آدم ها را... با همه نقص هایشان


بپذیریم مشکلات وجود دارند و باید به مسیر ادامه داد


بپدیریم "من هم گاهی اشتباه می کنم"

همه گاهی اشتباه می کنند


بپذیریم" من کامل نیستم"

هیچ کس کامل نیست


بپدیرم من مسئول زندگیم خویشم

و هیچ کس جز من مسئول زندگی من نیست


پذیرش چیزیست که در هیچ مدرسه ای یادمان ندادند

ولی باید بپذیریم که "باید قوانین و حقایق موجود را بپدیریم."

 تاریخ : یکشنبه 95/5/10 | 2:15 عصر | نویسنده : سیده زهرا رحمانی / Zahra Shia | نظرات ()
       

.: Weblog Themes By BlackSkin :.